Skip to main content

W południowej części wsi Woźnice, na zachód od nieczynnych torów kolejowych znajduje się pojedynczy grób ulokowany w niedużym zagajniku na pagórku. Grób ten posiada potłuczony kamień nagrobny, na którym nie zachowały się żadne napisy. Koło niego widać kilka zniczy, co sugeruje, że czasami ktoś to miejsce odwiedza. Jego otoczenie jest jednak nieogarnięte i zarośnięte.

Zobacz lokalizację na Mapach Google

Galeria zdjęć

20 listopada 2021