Skip to main content

Pomniki poświęcane ofiarom I wojny światowej były dosyć powszechnie wznoszone na terenie Niemiec do tego stopnia, że znajdowały się one praktycznie w każdej wsi lub miasteczku. Ze względu na dawną przynależność okolicznych terenów do Niemiec, można je dalej spotkać w niektórych miejscowościach. Przykładem takiego pomniku może być właśnie pomnik ku czci ofiar I wojny światowej postawiony we wsi Woźnice.

Obelisk w postaci niskiego kamiennego słupa z wymienionymi nazwiskami mieszkańców Woźnic poległych w trakcie wojny znajdującymi się z każdej strony owego słupa, zlokalizowany jest na uboczu wsi. Jest to miejsce, w któym przebiegała ninia frontu. Aby do niego trafić należy z drogi krajowej numer 16 skręcić w miejscowości Woźnice w prawo, przy wiejskiej kapliczce z krzyżem, a następnie tak zwanymi kocimi łbami jechać drogą aż do cmentarza. Jakieś 100m dalej należy wejść między drzewa i krzewy po lewej stronie, aby wąską, nieco zarośniętą ścieżką dojść do pomnika. Niestety, w porównaniu do tego w Tałtach, ten nie doczekał się nowych tablic, a napisy na obelisku są mało widoczne. Najłatwiej dostrzec go z drogi w okresie zimowym, gdy drzewa i krzewy pozbawione są liści.

Na obelisku wymienione są następujące nazwiska:

A. Kramzik, F. Jendrezik, F. Hoffmann, L.D.R.W. Prengel, G. Barduna,K. Pissanski, G. Lommot, A. Piotrowski, W. Bonk, E. Klimmek, F. Brosch, E. Zielinski, A. Sokolowski, E. Dudda, J. Brosch, K. Bussmann, J. Roski, A. Dudda

Wydarzenia kulturalne przy pomniku

Wzgórze za wsią, na którym postaniony został pomnik ku czci ofiar I wojny światowej z Woźnic było niegdyś letnim punktem kulturalnym dla lokalnej społeczności. Organizowano tutaj obchody świąt 1 maja oraz Świętego Jana, w trakcie których mieszkańcy urządzali zabawy i konkurencje, a także śpiewali pieśni, do których przygrywała wiejska orkiestra. Zwyczajem było także coroczne spotkanie przy pomniku z recytacją wierszy, śpiewaniem pieśni i paleniem ogniska dla uczczenia zmarłych. Zwyczaj ten niestety został z czasem porzucony.

Geocaching

Skrzynka geocache o numerze GC9GYK6 założona dnia 1 października 2021 roku została umieszczona obok pomnika ku czci ofiar I wojny światowej. Znajduje się tam kamienny blok, w którego wnęce znaleźć można niedużą skrzynkę.

Zobacz stronę skrzynki na geocaching.com

Galeria zdjęć

4 listopada 2021

16 sierpnia 2021

15 listopada 2020