Skip to main content
Zapomniane cmentarze

Osa (I) – grób żołnieża

W Osie, nieistniejącej już osadzie na terenie Rezerwatu Przyrody Jezioro Łuknajno, znajduje się pojedynczy grób żołnieża armii niemieckiej z I wojny światowej. Grób położony jest…
Zapomniane cmentarze

Grabówka – cmentarz ewangelicki

Cmentarz ewangelicki w Grabówku położony jest na południu wsi, przy wjeździe do lasu. Jako jeden z nielicznych tego typu cmentarzy w okolicy ma własny parking.…
Zapomniane cmentarze

Leśny Dwór – cmentarz rodowy

Cmentarz w Leśnym Dworze położony jest w Rezerwacie Przyrody Jezioro Łuknajno w miejscu nieistniejącej już dziś osady. Do dziś pozostały tam fundamenty kilku budynków. Sama…
Zapomniane cmentarze
Woźnice (I) – pojedynczy grób
Zapomniane cmentarze
Jora Wielka (I) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Cudnochy (I) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Faszcze (I) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Dybowo (I) – cmentarz rodowy
Zapomniane cmentarze
Górkło (I) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Olszewo (II) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Olszewo (I) – cmentarz ewangelicki
Zapomniane cmentarze
Łukanajno (I) – cmentarz rodowy
Zapomniane cmentarze
Prawdowo (I) – cmentarz ewangelicki
Ścieżki piesze
Na granicy Warmii i Mazur – ścieżka dydaktyczna
Ścieżki piesze
Rezerwat Krutynia – ścieżka dydaktyczna